Світлотехніка та електроенергетика

Журнал «Світлотехніка та електроенергетика» понад 15 років публікує актуальні наукові дослідження в області світлотехніки, електроенергетики і художньо-архітектурного освітлення. Висока якість опублікованих матеріалів забезпечується завдяки політиці подвійного сліпого рецензування, а також високій кваліфікації вчених, які представляють редакційну колегію журналу. Журнал є єдиним журналом України, який публікує нові досягнення в області світлотехніки.

Метою журналу є публікація актуальних матеріалів в галузі:

- створення нових джерел світла, дослідження впливу світла на людину;

- енергозберігаючих технологій в світлотехніці та електроенергетиці, застосування комп'ютерного проектування в світлотехніці та електроенергетиці;

- художньо-архітектурного освітлення, якості електроенергії;

- автоматизації процесів освітлення та електропостачання;

- стандартизації та сертифікації в світлотехніці та електроенергетиці.

Видання відкрито для публікації як українських, так і зарубіжних вчених, так як метою журналу є розвиток спеціалізованих аспектів світлотехніки і електроенергетики на українському і міжнародному рівні.

Основними завданнями журналу «Світлотехніка та електроенергетика» є:

- публікація статей, що мають наукову новизну;

- публікація статей, що представляють собою результати завершених досліджень, проблемного або науково-практичного характеру;

- інтеграція вчених усього світу, які працюють в області світлотехніки і електроенергетики;

- виконання наукової та освітньої функції.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 3 (2017)

Зміст

МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО АПАРАТНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ВІДДАЛЕНИХ ПУНКТІВ КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ PDF (English)
Юрій Васильович Пахомов, Маріна Анатоліївна Мірошник 3-9
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ОСВІТЛЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (English)
Олександр Григорович Литвинов, Сергій Миколайович Літовченко, Леонід Андрійович Назаренко, Ilham Çolak 10-15
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ В SMART GRID СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ PDF (English)
Дмитро Васильович Тугай, Юрій Павлович Колонтаєвський, Сергій Валерійович Котелевець, Євген Сергійович Савчук 16-24
ВПЛИВ ДИСЛОКАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ LiF НА ЇХ СВІТЛОТЕХНІЧНІ І КОЛОРИМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
Гліб Олександрович Петченко, Олександр Матвійович Петченко 25-30
АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТА МЕТОДИК РОЗРАХУНКІВ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ В ЯКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ PDF (English)
Олексій Борисович Єгоров, Яна Борисівна Форкун, Ольга Юріївна Єгорова 31-35
УНІВЕРСАЛЬНИЙ КЕРОВАНИЙ ДРАЙВЕР ДЛЯ ПОТУЖНИХ СВІТЛОДІОДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ PDF (English)
Олександр Григорович Литвинов, Сергій Миколайович Літовченко, Леонід Андрійович Назаренко, Іван Віталійович Громко 36-41
АЕРОДИНАМА – МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІТРОКОЛЕСА ВЕУ PDF
Сергій Іванович Корнелюк 42-48