Противодействие плагиату

Журнал «Світлотехніка та електроенергетика» приймає онлайн-подання матеріалів та виконує їх експертну оцінку, що дозволяє авторам подавати статті в Інтернеті та відслідковувати прогрес їх рецензування через веб-інтерфейс. Статті, підготовлені з використанням цього шаблону, повинні контролюватися відповідно до процедури подання, наведеної у «Посібнику для авторів».

Редактор, в першу чергу, перевіряє статті як на відповідність до тематиці та профілю журналу СТЕЕ, так і на наявність плагіату. Статті, що пройшли цей контроль, перевіряються на граматичні помилки та відповідність шаблону. Якщо стаття також передає цей контроль, для статті призначаються рецензенти, а редактор надає статті ідентифікаційний номер. Автори, зареєстровані в системі онлайн-подання, можуть відстежувати всі ці фази самостійно.