Издательская этика

Публікація статті в рецензованому Міжнародному журналі «Світлотехніка та електроенергетика» є важливим елементом побудови узгодженої та шанованої мережі знань. Це безпосереднє відображення якості роботи. Рецензовані статті підтримують та втілюють науковий метод. Тому важливо домовитися про стандарти очікуваної етичної поведінки для всіх учасників процеси публікації: автора, редактора журналу, експертного огляду, видавця та тих журналів, що належать суспільству або спонсоруються.
Обов'язки редакторів

 • Прийняття рішення про публікацію
 • Чесна гра
 • Конфіденційність
 • Дотримування політики розкриття та конфлікту інтересів
 • Утримуватись від публікації власних статей або виступати співавтором статей, які публікуються у журналі СТЕЕ

Обов'язки рецензентів

 • Внесок у редакційне рішення
 • Швидкість
 • Конфіденційність
 • Об'єктивність
 • Розуміння походження
 • Дотримування політики розкриття та конфлікту інтересів

Обов'язки авторів
Дотримування стандартів
Своєчасний зворотній зв'язок з редакцією журналу
Доступ до даних і збереження даних
Розуміння оригінальністі досліджень і плагіату
Запобігання дубліювання
Розуміння походження
Авторські права
Запобігання небезпеки та предметів, що шкодять людині чи тварині
Дотримування політики розкриття та конфлікту інтересів
Запобігання помилок в опублікованих роботах

Обов'язки видавництва
Ми прагнемо до того, щоб реклама, перевидання або інші комерційні доходи не мали впливу на рішення редакції щодо прийняття статей до публікації. Крім того, СТЕЕ допоможе в спілкуванні з іншими журналами та / або видавцями, де це корисно для редакторів. Нарешті, ми тісно співпрацюємо з іншими видавцями та галузевими асоціаціями, щоб встановити стандарти для найкращих практик з етичних питань, помилок та відгуків, і готові надавати спеціалізований юридичний аудіт та консультації, якщо це необхідно. У рамках нашої відданості захисту та посиленню процесу експертного оцінювання, СТЕЕ зобов'язаний надавати допомогу науковому співтовариству у всіх аспектах публікаційної етики, особливо у випадках (підозрілого) дублювання подання або плагіату.

Права і відповідальність

У СТЕЕ ми вимагаємо передачі авторських прав або, у деяких випадках, виключних прав від авторів нашого журналу, щоб гарантувати, що ми маємо права, необхідні для належного управління електронними правами та онлайн-розповсюдженням журнальних статей. Автори та їх роботодавці зберігають (або отримують / передають назад) значні наукові права у своїй роботі. Ми беремо серйозну  відповідальність онлайн-збереження, щоб забезпечити цілісність наукових праць та стійкість журнальних бізнес-моделей.

Дотримування стандартів
Автори матеріалів оригінальних досліджень повинні надати точний опис виконаної роботи, а також об'єктивне обговорення його значення. Основні дані повинні бути точно відображені в роботі. Документ повинен містити достатньо деталей та посилань, щоб дозволити іншим відтворити таку роботу. Шахрайські чи свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і неприйнятні. Огляд та публікація професійних публікацій мають бути точними та об'єктивними, а редакційні "думки" повинні бути чітко визначеніі.

Доступ та збереження даних
Редакція може попросити авторі надати додаткову інформації з результатів виконаних досліджень для редакційного огляду. Автори повинні бути готовими надати громадськості доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому випадку бути готовими зберігати такі дані протягом достатнього часу після публікації.

Оригінальність та плагіат
Автори повинні переконатися, що вони написали цілком оригінальні твори. Якщо автори використовували цю роботу та / або висловлювання інших осіб, то це було належним чином наведено. Плагіат приймає багато форм, від "подання" іншої статті як власного документу автора, до копіювання або перефразування значних частин іншого документа (без атрибуції), щоб претендувати на результати досліджень, проведених іншими. Окремо треба застережити про самоплагіат, коли попередні дослідження авторів подаються їми як нові або без належного цитування. Плагіат у всіх його формах є неетичною видавничою поведінкою і є неприйнятним.

Дубліювання та подання статей в декілька видавництв
Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в декількох журналах чи первинних виданнях. Подання одного і того самого рукопису до декількох журналів одночасно являє собою неетичну поведінку видавництва та є неприйнятною. Загалом автор не повинен подавати на розгляд в іншому журналі раніше опублікований документ. Публікація окремих видів статей (наприклад, рекомендацій, перекладів) в декількох журналах іноді виправдана, за умови дотримання певних умов. Автори та редактори відповідних журналів повинні погодитися на вторинну публікацію, яка повинна відображати ті самі дані та інтерпретацію первинного документа. Основна довідка має бути наведена у іншій публікації.

Розуміння походження
Треба завжди давати належне підтвердження роботи інших осіб. Автори мають посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру представленої роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, такому як у розмові, листуванні чи обговоренні з третіми особами, не повинна використовуватися або повідомлятися без явного, письмового дозволу від джерела. Інформація, отримана під час виконання конфіденційних обов'язків, таких як рецензування рукописів або заяв на отримання грантів, не повинна використовуватися без письмового дозволу автора такої роботи.

Запобігання небезпеки та предметів, які шкодять людині чи тварині
Якщо робота передбачає застосування хімікатів, процедур або обладнання, які мають незвичайну небезпеки, властиві їх використанню, автор повинен чітко визначити їх у рукописах. Якщо робота передбачає використання тварин чи предметів людиною, автор повинен гарантувати, що в рукописі міститься твердження про те, що всі процедури виконуються відповідно до відповідних законів та інституційних правил, а відповідні інституційні комітети схвалили їх. Автори повинні включати в рукопис твердження, що для досягнення експериментування з людьми було отримано обгрунтовану згоду. Права  на захист прав людини повинні
завжди дотримуватися.

Персональні зображення та особиста інформація
Дослідження на пацієнтах або волонтерах вимагають схвалення етичної комісії та інформованої згоди, яка повинна бути задокументована. Необхідні відповідні згоди, дозволи та випуски повинні бути отримані, якщо автор хоче включати в справу СТЕЕ інформацію про випадки або іншу особисту інформацію, або зображення пацієнтів та інших осіб. Письмові згоди повинні зберігатися автором, а копії дозволів або доказів того, що такі згоди отримані, повинні бути надані СТЕЕ за запитом. Особливу увагу слід приділяти отримання згоди, якщо це стосується дітей (зокрема, якщо дитина має особливі потреби або має потребу у навчанні), де з'являється голова чи обличчя людини, або якщо вказується ім'я особи чи інші особисті дані.

Конфлікт інтересів
Конфлікт інтересів може існувати, коли автор чи установа автора мають фінансові чи інші стосунки з іншими людьми чи організаціями, які можуть невідповідно впливати на роботу автора. Конфлікт може бути реальним або потенційним, і повне розкриття журналу - це найбезпечніший курс. Всі подання повинні включати в себе розкриття всіх відносин, які можуть розглядатися як такі, що представляють потенційний конфлікт інтересів. Журнал може використовувати таку інформацію як основу для прийняття редакційних рішень і може опублікувати таку інформацію, якщо вона вважається важливою для читачів при оцінці рукопису. Журнал може не приймати рішення про публікацію на підставі оголошеного конфлікту. Наприкінці тексту під підпозицією "Заява про розголошення" всі автори повинні розкривати будь-який фактичний чи потенційний конфлікт інтересів, включаючи будь-які фінансові, особисті або інші стосунки з іншими людьми або організаціями протягом (3) трьох  років від початку роботи, що могло б неналежним чином впливати (упереджено) на свою роботу. Приклади потенційних конфліктів інтересів, які слід розкривати, включають працевлаштування, консультації, акціонерні товариства, винагороди, сплачені експертні свідчення, заявки на патенти / реєстрації та гранти чи інше фінансування. Потенційні конфлікти інтересів слід розкривати на самому ранньому етапі.
Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті. Ця декларація (з заголовком "Роль джерела фінансування") повинна бути зроблена в окремому розділі тексту та розміщена перед посиланнями. Автори повинні описати роль спонсора дослідження, якщо такий є, у проекті дослідження; в збиранні, аналізі та інтерпретації даних; у написанні звіту; і в рішенні подати документ для публікації.


Запобігання помилок в опублікованих роботах
Коли автор виявляє значну помилку або неточності в своїй власній опублікованій роботі, зобов'язання автора негайно повідомляти редактора журналу чи видавця та співпрацювати з редактором для відкликання чи виправлення статті. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої сторони, що опублікований твір містить значну помилку, автор зобов'язаний негайно відкликати чи виправити документ або надати докази редактору правильності оригіналу.

Авторське право
Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення повідомленого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Там, де є інші особи, які брали участь у певних суттєвих аспектах дослідницького проекту,  повинні бути визнані або вказані як учасники. Відповідний автор повинен переконатись, що всі доповідачі та невідповідні співавтори не включені в цей документ, і що всі співавтори побачили та схвалили остаточний варіант статті та погодились на його подання до публікації.
Будучи автором журналу, Ви та Ваш інститут чи компанія зберігаєте права на використання власних публікацій в журналі СТЕЕ. Ці права зберігаються без необхідності отримати спеціальний дозвіл від СТЕЕ. До них відносяться:
•    право робити копії (друковані або електронні) статті журналу для особистого користування, в тому числі для використання у навчальному процесі;
•    право копіювати та розповсюджувати копії (включно електронною поштою) журнальної статті для досліджень колегами, для особистого використання таких колег за науковими цілями;
•    право публікувати попередньо випущену версію журнальної статті на Інтернет-сторінках, включаючи відокремлені сервери, та зберігати таку версію на серверах чи сайтах для наукових цілей;
•    право на публікацію переглянутої особистої версії тексту остаточної статті журналу на вашому особистому або інституційному веб-сайті або сервері для наукових цілей;
•    право на використання журнальної статті чи будь-якої її частини у друкованому збірнику Ваших творів, наприклад, зібраних творів або лекційних записів.

Внесення змін до авторського права
Ця політика стосується додавання, видалення або перестановки авторських імен у авторській частині прийнятих рукописів.
Перед публікацією прийнятого рукопису в онлайн-випуску:
Запити на додавання або видалення автора або перестановка імен авторів повинні бути відправлені менеджеру журналу відповідальним автором прийнятої рукописи та повинні містити:

 1. Причина того, що ім'я слід додати або видалити, або ім'я автора належить змінити
 2. Письмове підтвердження (електронна пошта, факс, лист) від усіх авторів, що вони погоджуються з додаванням, видаленням або перегрупуванням. У випадку додавання або видалення авторів це включає в себе підтвердження від автора, який додається або видаляється.

Запити, які надсилаються не відповідальним автором, менеджер журналу буде пересилати їх відповідальном автору, який повинен виконати процедуру, описану вище.
Зауважте, що:

 •     Менеджери журналів інформують редактора журналу про будь-які подібні запити
 •     Публікація прийнятого рукопису в онлайн-випуску буде призупинена, доки не буде узгоджено його авторство

Після того, як прийнятий рукопис був опублікований в онлайн-випуску:
Будь-які запити щодо додавання, видалення чи перестановки імен авторів у статті, опублікованої в онлайн-випуску, будуть дотримуватися тих самих правил, які зазначені вище, і можуть бути виправлені.