Порядок рецензирования

Каждая статья, подаваемая в журнал СТЭЭ, направляется на экспертизу трем рецензентам (политика "слепого рецензирования"). На процедуру рецензирования отводится срок до 4 недель. При рецензировании, кроме оценки самой работы, статьи проверяются на наличие плагиата и соответствие  тематике журнала.

Журнал СТЕЕ дотримується політиці «сліпого рецензування», одним із ключових моментів якого є подання рецензенту статті на експертну оцінку без надання інформації про авторів та їх афіліації.

Редактор інформує авторів про процес представленої статті електронною поштою. Кожен автор може також звернутися до редактора через систему подання через Інтернет, щоб переглянути статті, що стосуються їх областей досліджень. Експертний огляд є критичним елементом публікації та одним з головних заходів наукового процесу. Експертна оцінка виконує дві основні функції:

  • Діє як фільтр: забезпечує належну перевірку досліджень перед публікацією;
  • Підвищує якість досліджень.