№ 1 (2017)

48

Содержание

V. M. Sorokin, V. P. Kopnin, A. F. Seriy, A. N. Klimchuk, I. V. Piholchuk
3-10
V. Zhylakov, A. Shapovalov
PDF
11-16
V. A. Andriychuk, Y. O. Filyuk
17-22
M. G. Tarasenko, K. M. Kozak
23-33
U. O. Vasilyeva, O. M. Lyashenko
34-43
A. F. Belousov, I. O. Yashkov, I. Yu. Filippov
PDF
44-47