Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення повідомленого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Там, де є інші особи, які брали участь у певних суттєвих аспектах дослідницького проекту,  повинні бути визнані або вказані як учасники. Відповідний автор повинен переконатись, що всі доповідачі та невідповідні співавтори не включені в цей документ, і що всі співавтори побачили та схвалили остаточний варіант статті та погодились на його подання до публікації.
Будучи автором журналу, Ви та Ваш інститут чи компанія зберігаєте права на використання власних публікацій в журналі СТЕЕ. Ці права зберігаються без необхідності отримати спеціальний дозвіл від СТЕЕ. До них відносяться:
•    право робити копії (друковані або електронні) статті журналу для особистого користування, в тому числі для використання у навчальному процесі;
•    право копіювати та розповсюджувати копії (включно електронною поштою) журнальної статті для досліджень колегами, для особистого використання таких колег за науковими цілями;
•    право публікувати попередньо випущену версію журнальної статті на Інтернет-сторінках, включаючи відокремлені сервери, та зберігати таку версію на серверах чи сайтах для наукових цілей;
•    право на публікацію переглянутої особистої версії тексту остаточної статті журналу на вашому особистому або інституційному веб-сайті або сервері для наукових цілей;
•    право на використання журнальної статті чи будь-якої її частини у друкованому збірнику Ваших творів, наприклад, зібраних творів або лекційних записів.

Внесення змін до авторського права
Ця політика стосується додавання, видалення або перестановки авторських імен у авторській частині прийнятих рукописів.
Перед публікацією прийнятого рукопису в онлайн-випуску:
Запити на додавання або видалення автора або перестановка імен авторів повинні бути відправлені менеджеру журналу відповідальним автором прийнятої рукописи та повинні містити:

  1. Причина того, що ім'я слід додати або видалити, або ім'я автора належить змінити
  2. Письмове підтвердження (електронна пошта, факс, лист) від усіх авторів, що вони погоджуються з додаванням, видаленням або перегрупуванням. У випадку додавання або видалення авторів це включає в себе підтвердження від автора, який додається або видаляється.

Запити, які надсилаються не відповідальним автором, менеджер журналу буде пересилати їх відповідальном автору, який повинен виконати процедуру, описану вище.
Зауважте, що:

  •     Менеджери журналів інформують редактора журналу про будь-які подібні запити
  •     Публікація прийнятого рукопису в онлайн-випуску буде призупинена, доки не буде узгоджено його авторство

Після того, як прийнятий рукопис був опублікований в онлайн-випуску:
Будь-які запити щодо додавання, видалення чи перестановки імен авторів у статті, опублікованої в онлайн-випуску, будуть дотримуватися тих самих правил, які зазначені вище, і можуть бути виправлені.